SIENT陌

见一叶落而知岁之将暮,睹瓶中之冰而知天下之寒。

森田餅:

宣图细节绝了👏🏻(一笔没画的我慌得一批

风禾尽起:

2019元旦 破云24h活动

-终宣-

八表同昏衔雾江沆砀,停云滞蕴集迷惘

附骨疽恣爬枕边黄粱,时雨逢策乱齐亡

有一束破云而出的光,暴露于乾坤朗朗

越峫几重执寒舟孤桨,掀卷起乘风陆江

溯洄蓦然恸恍,横擎风浪滔滔

如当年,逆风往

♣红桃、黑桃、方块、红心

♥54位先生小姐已入牌局,54张扑克牌蓄势待发

♦你,准备好了吗?

策划&美工 @风禾尽起 

文案 @巫山与云 

海报题字 @顾浔 

=STAFF=

0:00  @斐狸 [画]

0:30  @一川淡月 [画]

1:00  @流连若夏 [文]

1:30  @袖扣 [画]

2:00  @拾夜影行 [画]

2:30  @维桑与梓 [画]

3:00  @绫三岁 [字]

3:30  @木可柒 [画] 

4:00  @焦糖布丁橙七七 [画]

4:30  @凛時月浪 [画]

5:00  @戏子 [文]

5:30  @腰子  [画]

6:00  @Seiya [画]

6:30 @-鶴九-[画]

7:00  @隔壁老安 [字]

7:30  @降谷M. [画]

8:00  @十夜ShiY [画]

8:30  @一只大咩OLO [画]

9:00 @江北思 [字]

9:30 @稻田雪兔 [画]

10:00 @肥宅快乐忱 [画]

10:30 @牛乳曲奇 [画]

11:00 @聆天 [文]

11:30 @千山浮远 [画]

12:00  @小药药嗷呜嗷呜 [画]

12:30  @艾格 [画]

13:00  @层叠冰绡 [画]

13:30  @啊筝筝筝 [字] 

14:00  @枕酒漱石 [画]

14:30  @贰拾20 [画]

15:00  @画戟雕戈 [画]

15:30  @雀酒Finch [文]

16:00  @路离离 [画]

16:30  @SAME酱 [画]

17:00  @隐杉杉杉 [画]

17:30  @吕三看 [画]

18:00  @风禾尽起 [字]

18:30  @瓶几 [画]

19:00  @桉仔码头 [画]

19:30  @安娜与国王w [字]

20:00  @叁彻 [画]

20:30  @️数学好难 [文]

21:00  @徐雪屏 [画]

21:30  @隐好困 [画]

22:00  @一杯酩酊 [字]

22:30  @犬涯差互 [画]

23:00  @鱼泡颂云 [画]

23:30  @顾浔 [字]

23:59  @Tsuki [画]

彩蛋掉落:

 @巫山与云 

 @苦涩玉芬 

 @燕知白 

 @onering 

==========

lofter为本次活动唯一直播平台

微博汇总@2019破云24h主页

空间授权@淮上专属墙 2199517263

2019.1.1. 零点 牌局开启

恭候各位的到来

评论

热度(2699)